תנאים והגבלות

אתר "טלטוס" הינו אתר אינטרנט המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות .
 
חברת טלטוס בע"מ  ח.פ 51-4219062 הינה סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. 
חברת טלטוס מזמינה עבורך שירותים מאת ספקי שירותי  התיירות השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך , החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות , למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאת ההזמנה למבוקש ואולם לא תהה אחראית לשיבושים ו / תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתה אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלה עם ידעה, או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש  של ממש.
תמונות החדרים והמלונות מיועדים להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין המראה בתמונות לבין המוצרים במציאות.טלטוס  אינה מציגה את תמונות כל סוגי החדרים במלונות. 
הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת טלטוס בע"מ הינה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה והמתייחסים למוצרים השונים.
מוסכם בזאת כי כל טענה/ תלונה  של הנוסע כנגד חברת טלטוס  בע"מ, חייבת להיות מובאת בכתב / טלפונית לפני החברה לא יאוחר מ- 30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.
מובהר ומוסכם הזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך ורק לאחר אישור ההזמנה במשרדי החברה ולאחר קבלת אישור העיסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.
משתמש רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 
יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.
 
מידע חשוב 
 
כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים: 
דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד. 
אשרות כניסה – באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ. 
אישור יציאה מהארץ – חותמת אישור יציאה מצה"ל חייבת להופיע בדרכון לגברים עד גיל 45 ולנשים שאינן פטורות עד גיל 37.
לטסים לדרום אפריקה , לתשומת ליבכם נדרשת הצגת תעודת לידה לילדים עד גיל 18. הצגת תעודת הלידה הינה חובה לטסים לדרום אפריקה עד גיל 18.
תרופות וחיסונים – עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. 
פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד.
בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.
חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר.על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה.
תשלום בכרטיסי אשראי - המחירים באתר הנם לתשלום בכרטיס אשראי אחד. פיצול התשלום לכרטיסי אשראי שונים כרוך בדמי טיפול.
ביטוח נסיעות  - לתשומת ליבכם פוליסת הביטוח נכנסת לתוקף 60 יום לפני מועד תחילת מתן השירות.
 
תהליך ההזמנה
 
חלק מההזמנות המתבצעות באתר הן בסטטוס נדרש אישור (בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.
הזמנתך תאושר סופית רק כאשר סוכן טלטוס יחזור אליך טלפונית ויאשר לך את הזמנתך.
 
שחרור חומר וקבלת כרטיסים
 
בעקבות "חוק טיבי" משחררים הספקים השונים את כרטיסי הטיסה ושוברי המלון בין 3-7 ימים לפני מועד הטיסה . 
ניתן בכל עת לקבל אישור הזמנה באמצעות שליחת בקשה במייל לכתובת:helpdesk@teletus.co.il.
בכל מקרה, אישור נשלח באופן אוטומטי לתיבת המייל לאחר קבלת האישור מטעם הספק. 
 
 
מדיניות מחירים 
 
"טלטוס" עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.
המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר).
 
שינוי או ביטול הזמנה  יחוייבו בתשלום בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כמפורט להלן בתקנון זה.
ל"טלטוס" שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השרותים המצויינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי. 
המחירים כוללים מיסי נמל והיטלים שונים (דלק,ביטחון וכיוצא בזה)
ככל שיכול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל , היטלי הבטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכבים הללו ללקוח או לחברה על פי העניין. במקרה שיחול שיוני במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה , יחולו ההוראות שלהלן :
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס , או לאחר שהנוסע שילם לחברה עובר כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת כרטיס אשראי) ,לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
במקרה שתחול עליה במחיר" היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לחברה תשלום כלשהוא עבור כרטיס הטיסה , תהיה החברה רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי ובלבד שמסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מייד כשנודע לה עליו ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחוייב בתשלום ההפרש האמור במקרה בו תחליט החברה רשאית לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל דלק" על פי סעיף זה , תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת ובתנאי שבנתיים לא נעשה כרטוס על פי הודעת הלקוח וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע. 
באם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה,אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או היטל ביטחון ו/או היטל דלק ו/או כל היטל אחר,התוספת בתשלום תחול על המזמין בלבד.
המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו בשקלים על פי שער העברות והמחאות –מכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.
 
 
פרטי רוכש השרותים/ מוצרים 
 
בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. "טלטוס" ומי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה. 
שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.
כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת במסגרת תהליך ההזמנה תשמש את טלטוס כדי לעדכן את הלקוח מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה, בכפוף לאישור הלקוח .
תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר
 
.
בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי עד שלושה תשלומים שיקליים ללא ריבית. 
האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי "טלטוס" לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין. 
מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה. 
כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "טלטוס" אינה מחוייבת לכבד עסקה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי לעסקה.
 
ביטולים ושינויים
 
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה.תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן,עיתוי ההזמנה ומועד היציאה לנופש וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
 
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העיסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם ובלבד שנותרו למעלה מ – 7 ימי עסקים קודם למועד מתן השירות.
ב. הודעה על ביטל תתקבל בפקס/ דוא"ל/ דואר בלבד
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה , או כל הפרה אחרת של החוזה , כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעה הביטול , למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם, בכפוף להוראת חוק הגנת הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה , או כל הפרה אחרת של החוזה , לא ייגבו דמי ביטול כספו של הצרכן יושב לו בתוך 30 יום מקבלת הודעת הביטול.
ה. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ו- בקשות לביצוע שינוי בפרטי ההזמנה יועברו לאישור ספק השרות, במידה ויתאפשר שינוי זה, יגבו דמי שינוי שיקבעו ע"י הספק. בנוסף יגבו דמי שינוי טלטוס :במוצרי חו"ל $60.
ז - דמי הביטול (להזמנות שאינן עומדות בחוק הגנת הצרכן) מלאים, דמי הביטול ניתנים להפחתה בהתאם לרצונם הטוב של הספקים, ובמקרה שכזה יתווספו להם $60 דמי טיפול.
ח – לתשומת לב המזמינים טיסות לואו קוסט, אלו אינם ניתנים לשינוי ולא לביטול שלא במסגרת חוק הגנת הצרכן.
ט - אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש כהגדרתם בחוק – רשאים לבטל בתנאים מקלים עד 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך גלוי (מסמך עם פרטי העסקה), לפי המאוחר מבניהם ולא פחות מ 7 ימים (שאינם ימי מנוחה)
קודם למועד היציאה / תחילת השירות.

י - בגין ביטול טיסה המתבצע בעקבות נגיף הקורונה בין אם על ידי חברת התעופה / ספק גובה חברתנו דמי טיפול בסך 35$ לנוסע בהתאם לעדכון חוק שירותי תעופה מיום ה 14.12.20
טיסות 
 
הטיסות מבוצעות באחריות בלעדית של חברות התעופה.
האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, על המוביל התעופתי. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת.
החברה תיידע את הנוסעים בשיוני מועדי הטיסות מייד עם קבלת המידע מהחברות ותעשה ככל יכולתה ותדרוש מנציגויות החברות בארץ,להודיע לה על כל שינוי מוקדם ככל האפשר.
מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים ניתנים על ידי המוביל, כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אשרור הטיסה חזרה. 
הטיסות המוצעות על ידי "טלטוס" מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהם ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר. 
והיה ויגרם לנוסע הפסד לינה או כל הוצאה אחרת לא תישא "טלטוס" בהוצאות שיגרמו לנוסע. 
טיסות שכר מבוצעות בכפוף לתקנות טיסות שכר: "רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ"ב 1982"
כל הטיסות כפופות לתנאים המפורטים על כרטיס הטיסה.
 
מטען וכבודה - תשומת לב הנוסע מופנית לכבודה אותה מאפשרת חברת התעופה. רב חברות התעופה כיום גובות תשלום נפרד בגין כבודת הנוסע. עלות הכבודה מפורטת תחת סעיף " חוקי טיסה " ורשומה על גבי הכרטיס.
ברוב חברות התעופה ניתן להזמין כבודה בנפרד באמצעותנו. עלות דמי הטיפול בהזמנת כבודה הנה $10 למזוודה לכיוון.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד העזרה הטלפוני.
נהלי ביטחון חדשים בשדות התעופה באירופה,נורווגיה,אירלנד ושוויץ בנושא נשיאת הנוזלים בתיקי יד: הנוסע רשאי לקחת איתו רק כמות קטנה של נוזלים בתיק היד.כל נוזל חייב להיות במיכל נפרד המכיל לא יותר מ100 מילימטר.על המיכל להיות עשוי מפלסטיק שקוף,בעל מנגנון סגירה ופתיחה.בסך הכל מותרת כמות מקסימלית של ליטר אחד של נוזלים לכל נוסע.
הנוזלים הם: מים ונוזלי שתיה אחרים,מרקים,סירופים,קרמים למיניהם ושמנים,בשמים,ספריי למיניהם,ג'ל:כולל ג'ל לשיער ורחצה,תכולה של מכלים לחיצים(ספריי לדוגמא)כולל קצף גילוח או דאודורנטים,משחות כולל משחת שיניים,חומרים צמיגיים(שאינו נוזלי ואינו מוצק לגמרי),מסקרה,כל תרכובת דומה אחרת.
תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה ולשאת כבודה. לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק. 

הושבה - 
במהלך ביצוע ההזמנה ניתן בחברות תעופה מסוימות להזמין מקומות ישיבה מראש ללא עלות נוספות.
בחלק מחברות התעופה יש לשלם בגין הזמנת מושב מראש.
בגין הזמנת מקום ישיבה מראש (לאחר כרטוס ) באמצעות סוכן נגבים דמי טיפול של $20 בתוספת על העלות הנדרשת מחברת התעופה.
 
ארוחות - "טלטוס" אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות לנוסע . "טלטוס" תעביר את בקשות הלקוח השונות למוביל ואלו יהיו באחריותו בלבד.
 
הנחיות לנוסע - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון. 
"טלטוס" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.
 
שדות תעופה – לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. בדקו מאיזה שדה תעופה וטרמינל יוצאת הטיסה.
 
הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ להגיע 3 שעות לפני הטיסה.

לתשומת לב הרוכשים באתר כרטיסי לואו קוסט, כרטיסי טיסה אלו אינם כוללים כבודה, אוכל וצ'ק אין.
מומלץ לבצע את הליך הצ'ק אין באתר חברת התעופה 24 שעות לפני מועד הטיסה.
 

בתי מלון 
 
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחוייבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. יודגש כי בתורכיה, קפריסין ואיי יוון מופעלים המזגנים לשעות ספורות, בהתאם למדיניות המלון. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו', החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס 'הכל כלול'.לידיעתך, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת.
ביקש הנוסע בקשה מיוחדת , תדאג החברה להעביר את הבקשה לספר השירות או למלון , אולם לא תהה מצידו התחייבות כלפי הלקוח למילויה ,אלה אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. אם הבקשה המיוחדת כוללת דרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדק החברה מול הספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו  ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם איושרה הסופי של ההזמנה.
לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי טלטוס , לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת טלטוס אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה. שעת הכניסה לחדרים היא על פי מדיניות המלון ובדרך כלל מתבצעת בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא טלטוס  בעלות הפסד הארוחות. במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
לידעתך , בהגיעך למדינת היעד , במקרה של תפוסת יתר , ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חלופי ברמה דומה , או גובה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. דירוג המלון כפי שנמסר לך הנו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה . אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי , או כל סעד אחר , בגין נזקים שיגרנו לך בעקבות העברה כאמור.
"רישום יתר", הן לעניין טיסה והן לעניין בתי המלון משמעותו, שהמלון או הטיסה בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי/מקום פנוי בטיסה למרות הזמנתכם.
חברת טלטוס אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/ או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה אודות מטרד כאמור חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. חברת טלטוס לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחר השירותים לא היה פעיל אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הלקוח.
 
נציג - בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראליים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.
 
השכרת רכב 
 
לצורך השכרת רכב נדרש השוכר: לכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרשיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסר לו הרכב בתחנת ההשכרה.
חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. גיל מינימום לשכירת רכב: 25 שנה, גיל מקסימום : 69 
יום שכירות הוא 24 שעות ועל כל איחור יחויב הלקוח ביום שכירות מלא לפי התעריף המקומי של חברת ההשכרה. הרכב ניתן עם מיכל דלק מלא וכך צריך גם להחזירו.
 
 
נזקים – ביטוח 
 
טלטוס ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. 
אין "טלטוס" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי . 
"טלטוס" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים קרי, חברת תעופה, בתי מלון וכיו"ב. 
כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול"טלטוס" אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "טלטוס".
 
חילוקי דעות 
 
סוכני "טלטוס", נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י "טלטוס" בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה. 
בירורים, תלונות והחזרים בקשר להזמנות בחו"ל יש להעביר למשרדינו לא יאוחר מ- 30 יום מיום מתן השירות. ברורים ותלונות אשר יגיעו מאוחר יותר לא יטופלו. 
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במקום כלשהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי הנוסע. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "טלטוס" לבדה וגם/או יחד צדדים שלישיים, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.
  
פרטי החברה
שם החברה: טלטוס מקבוצת אמירים תיירות ונופש ח.פ 51-4219062 
כתובת המשרד הראשי: ראוול ולנברג  24 מגדלי זיו תל אביב (אמירים)