בדקו אותנו!

 
 
"תוכנית חיסכון" דגמה ומצאה את חברת טלטוס המחייבת על פי שער דולר מדוייק,
טלטוס רואה חשיבות עליונה בשמירה על כיבוד החוק ובטיפול הנוסעים באמצעותה.